alternatif script

İç Mekan Hava Kalitesi ve Hava Filtreleri

Ana Sayfa İç Mekan Hava Kalitesi ve Hava Filtreleri
Aft Filtre İç Mekan Hava Kalitesi ve Hava Filtreleri
09
Şubat

İç Mekan Hava Kalitesi ve Hava Filtreleri

Hava kalitesinin insan sağlığına etkisi ve önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Hava kirliliğinden mütevellit problemler, endüstriyel kirlilik, nüfus artışı aynı paralelde problem teşkil eden durumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar son 15 yıllık süreçte daha hassas şekilde ele alınmaktadır. Özellikle iç mekan hava kalitesinin belli ortamlarda daha temiz olması bir gereklilik olarak öne sürülmektedir. Bu ortamların başında hastaneler, gıda depolama alanları ve sonrasında bakım evleri ve okullar gelmektedir.
Hava kalitesini sağlıklı düzeye getirebilmek için üretilen hava filtreleri, her ortama göre farklı şekilde tasarlanarak hava kalitesi sağlanırken harcanan ek enerjinin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir. Havada kirlilikten ve çeşitli gazlardan dolayı oluşan mikroorganizmalar insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Solunum yolu rahatsızlıklarının temel sebeplerinden biri olan bu partiküller ancak hava filtreleri ile temizlenebilmektedir.  Hava filtreleri genelde zararlı partikülleri dört farklı şekilde toplamaktadır; Elek etkisi, atalet etkisi, yakalanma etkisi ve difüzyon etkisi. Bu dört filtreleme etkisi hava filtresinin türüne ve kullanılacağı iç mekana göre farklılık göstermektedir.
Aft Filtre firması ülkemizde henüz çok yaygın olmayan bir çalışma sahası olan hava filtreleri üretimini ve uygulamasını gerçekleştirmektedir. Birçok alana özel tasarlanmış ve üretilmiş hava filtreleri ile hava kalitesini en sağlıklı düzeye getirmeyi hedeflemektedirler. Hepa filtreler, hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolünde kullanılan ve yüksek verim alınan hava filtrelerindendir. Aft filtre markası altında üretilen hepa filtrelerin iklimlendirme ve hava kalitesini artırma gücü yapılan uygulamalar sonucu da kanıtlanmıştır.
 

escort mersin antalya escort türk porno